مرور برچسب

گردشگران چینی، لغو روادید، لغو ویزا، چینی‌ها و گردشگری سلامت،

روادید سفر به ایران برای چینی‌ها لغو شد؛ فرش قرمز برای میلیون‌ها گردشگر چینی

ایران از دوازدهم آوریل ۲۰۲۳ روادید چینی‌ها را برای ورود به ایران لغو کرده. به این ترتیب بخش دیگری از دروازه های ایران به راحتی به روی چینی ها گشوده شد اما سهولت ورود گردشگران چینی به کشور ایران چه آورده‌هایی برای صنعت گردشگری به طور کلی و…