مرور برچسب

کتاب گزارش جامع مدتورپرس، مدیکال توریسم در جهان، گردشگری سلامت در جهان، صعنع مدیکال توریسم

ویراست دوم گزارش جامع مدتورپرس از صنعت مدیکال توریسم جهان منتشر شد

کتاب «گردشگری سلامت در جهان» که یک کار تحقیقی و عمقی است که با تلاش سه‌ساله همکاران مدتورپرس به سرانجام رسیده است. در گزارش «گردشگری سلامت در جهان: بررسی تجربه ۵۰ کشور در صنعت مدیکال توریسم» تلاش شده تا تجربه و ظرفیت‌ها و رقابت کشورهای اصلی…