مرور برچسب

پیوند،اعضا،عضو،کبد،شیراز،تورنتو

بیمارستان بوعلی شیراز رتبه نخست پیوند کبد و کلیه در جهان

گزارشی از مقایسه تعداد جراحی‌های پیوند بیمارستان بوعلی شیراز و عمومی تورنتو انواع جراحی‌های پیوند را باید در زمره پیشرفته‌ترین جراحی‌های فوق‌تخصصی در دنیا به حساب آورد. جراحی‌هایی که شاید سقف دانش جراحی در جهان هستند و سالانه به هزاران…