مرور برچسب

هوش مصنوعی و پزشکی، آینده حوزه درمان،‌آینده پزشکی

۱۰ اپلیکیشن و پلتفرم‌ هوش مصنوعی پزشکی را بشناسید!

هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد مراقبت از بیمار بگیرند و همین منجر به ایجاد نتایج بهتری برای بیماران شود. فناوری هوش مصنوعی همچنین برای خودکارسازی وظایف اداری مانند زمان‌بندی قرار ملاقات و مدیریت سوابق…