مرور برچسب

زینوم لانجیویتی

سونامی مونقره‌ای‌ها و یک ترند جدید استارتاپی

درسا جلائی، مدیرعامل زینوم لانجیویتی که یک استارتاپ تخصصی در این حوزه است یکی از سخنران‌های کلیدی رویداد مدتک‌تاک هفتم (MTT 7TH) بود. او در این ارائه درباره صنعت لانجیویتی و افزایش طول عمر ترندها و فرصت‌های کسب‌‌وکاری گفت: «با مرور 60 سال…