مرور برچسب

ترکیه،ایران،همکاری

تقویت گردشگری پزشکی منطقه با همکاری ایران و ترکیه

توسعه همکاری ایران و ترکیه در حوزه توریسم درمانی می‌تواند یک قطب مشترک قدرتمند از صنعت گردشگری سلامت منطقه را به رخ جهانیان بکشاند ایران و ترکیه به عنوان دو قطب مهم گردشگری سلامت در منطقه شناخته می‌شوند. اگرچه این دو کشور در حوزه توریسم…