تهدیدها و فرصت های پیش روی «گردشگری سلامت»

گردشگری سلامت، صنعتی سودآور است که می تواند منافع ملی را در سطح بالایی تامین کند، اما برای سودآوری بیشتر در این عرصه، نیاز داریم که صنعت گردشگری در کشور احیا شود. با توجه به اینکه بر اساس برنامه ریزی ها، قرار بود که تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون گردشگر وارد کشور شوند، اما هم اکنون این رقم حدود یک میلیون گردشگر، برآورد می شود که همین مساله بر صنعت گردشگری سلامت، تاثیر مستقیم می گذارد. در همین راستا، تهدید و فرصت های گردشگری سلامت در ایران نیز از همین منظر قابل بررسی است.

اگر می خواهیم در افق ۱۴۰۴ به اهداف از قبل تعیین شده در حوزه گردشگری سلامت برسیم، نیاز داریم که در وهله اول، موانع پیش پای توسعه این صنعت را بررسی کنیم و در وهله دوم به فکر رفع این موانع باشیم.

اگر می خواهیم که صنعت گردشگری سلامت بر ریل علمی قرار بگیرد، باید فرآیندی تعریف شود که توریست سلامت از کانال درست و مشخصی به مراکز درمانی مورد تایید ارجاع شود و دست دلالان از این عرصه کوتاه شود. هم اکنون حدود ۱۶۶ بیمارستان دولتی و خصوصی، ۲۷ مرکز جراحی محدود و پنج مرکز ناباروری، موفق به دریافت اعتباربخشی گردشگری سلامت شده اند که با کمک سامانه های مجازی، می توان خدمات این مراکز را به اطلاع گردشگران سلامت رساند.

در این راستا می توان حتی در کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که برای دریافت خدمات درمانی به کشور ما می آیند، دفاتری را راه اندازی کرد تا توریست سلامت بتواند به طور مستقیم و حضوری، دغدغه هایش را مطرح کند و در این دفاتر قطعا می توانیم به جذب بیشتر گردشگران سلامت اقدام کنیم.

باید در نظر داشته باشیم که ایران در حوزه دانش پزشکی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و بخصوص در حوزه هایی مثل ناباروری، سلول درمانی و پیوند عضو در جایگاه شاخصی در دنیا قرار دارد. با توجه به اینکه هزینه های اقامت و درمان در ایران نیز به نسبت بسیاری از کشورها پایین تر است، ب

اید از این ظرفیت ها در جهت توسعه گردشگری سلامت بهره برد. در این مسیر باید از همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز بهره ببریم تا با تعرفه هایی مناسب بتوانیم گردشگران سلامت را از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان به ایران جذب کنیم.

بر اساس آمارها و اطلاعات موجود، هم اکنون بیشترین گردشگران سلامت از کشورهای عراق و افغانستان به ایران وارد می شوند، اما این پتانسیل وجود دارد که تعداد گردشگران سلامت در کشور، چندین برابر میزان فعلی شود. متاسفانه در مسیر توسعه گردشگری سلامت با ضعف تبلیغات مواجه هستیم و آنطور که باید و شاید نتوانسته ایم توان نظام درمان ایران را به اطلاع جهانیان برسانیم. در این راستا نیاز است که رسانه ملی نیز پیش قدم شود و همکاری بیشتری برای توسعه گردشگری سلامت داشته باشد.

استفاده از شیوه های نوین تبلیغات و آگاهی رسانی در حوزه گردشگری سلامت، نیاز ضروری است که می تواند توان رقابت ایران در حوزه گردشگری سلامت را بالاتر ببرد تا ایران بتواند در مقایسه با کشورهایی رقیب در عرصه گردشگری سلامت، مثل کشور ترکیه، گردشگران سلامت بیشتری را از کشورهای منطقه جذب کند.

دکتر علیرضا عسگری/ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت

نظرات بسته شده است.