تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان و پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان تعیین شد

جزئیات تعرفه‌های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری سال ۱۴۰۲ با ۲۵ درصد رشد نسبت به تعرفه‌های سال گذشته در هیئت وزیران تصویب و اعلام شد.

 

 

تعرفه‌های ۱۴۰۲ مربوط به خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در بخش خصوصی

 

جزئیات مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه‌های خدمات پزشکی، تشخیصی و پرستاری در جداول مصوب هیئت وزیران مربوط به بخش خصوصی به شرح زیر است:

 •  ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان
 • ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان
 • ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان
 • ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان
 • ویزیت فوق تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان
 • نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان 
 • ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان

 

مطابق این مصوبه پزشکان عمومی با سابقه بالای ۱۵ سال می توانند ۱۵ درصد بیش از تعرفه مصوبه حق ویزیت دریافت کنند.

 

تعرفه‌های ۱۴۰۲ در بخش هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی

تعرفه بیمارستان

 

همچنین در بخش هتلینگ بیمارستان‌های خصوصی بنا به مصوبه‌ی هیئت وزیران  هزینه‌ها به شرح زیر خواهد بود:

 • یک شب اقامت در اتاق یک تخته بیمارستان درجه یک ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان
 • اتاق دو تخته بیمارستان درجه یک ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
 • اتاق سه تخته و بیشتر بیمارستان درجه یک خصوصی ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان
 • تخت سوختگی خصوصی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
 • تخت ICU و CCU در بیمارستان درجه یک خصوصی ۵ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان
 • تخت NICU در بیمارستان درجه یک ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
 •  یک شب اقامت در بخش مراقبت ویژه سوختگی در بیمارستان درجه یک خصوصی ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان 

 

بر اساس این مصوبه سهم پرداختی بیمه‌های پایه برای خدمات سرپایی معادل ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی است و در بخش بستری معادل ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.