مرور برچسب

پیشتازطب زمان

اقتصاد ‌‌و ‌سلامت؛‌ چه‌ چیزی ‌پیش‌روی ‌ایران ‌است؟

یادداشتی از بهروز حاجيان‌تهرانی كارآفرين سلامت و موسس گروه پيشتازطب هفته جهاني سلامت در حالي از راه رسيد كه زنگ خطر چالش‌هاي عرصه سلامت در ايران كم‌كم به گوش مي‌رسد و امروز بهترين زمان براي اتخاذ جهت‌گيري مناسب در اين زمينه است.  اين روزها…