مرور برچسب

نمایشگاه، آلمان-ترکیه، مشترک، گردشگری سلامت، ظرفیت‌ها

نمایشگاه مشترک گردشگری سلامت آلمان-ترکیه برگزار شد

هرچقدر ایران و گردشگری سلامت آن برای حضور در بازارهای جهانی و رقم زدن همکاری‌های بین‌المللی بدون برنامه و غیرمتحد است، همسایه غربی ایران با یک برنامه منسجم و هماهنگ در این مسیر قدم برمی‌دارد.