مرور برچسب

رویداد بین‌المللی اسپا و ماساژ

گزارشی درباره آخرین آمارها و بازیگران صنعت اسپا در دنیا

بازار خدمات ماساژ در سال‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. از یک سو تغییرات جمعیتی در جهان و ‍‍پیرتر شدن مردم کشورهای مختلف و از سوی دیگر صنعتی شدن بیشتر روندهای زندگی و استرس‌ها و فشارهای روزمره ناشی از آن باعث شده تا هم نیازهای جسمی و…

رویداد بین‌المللی اسپا و ماساژ world spa contest اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

۵تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ یک رویداد بین‌المللی در حوزه اسپا و ماساژ برگزار می‌شود که آن را می‌توان فصلی جدید برای موفقیت صنعت ماساژ و اسپای ایران در عرصه بین‌المللی دانست.شرکت گلدن رامااسپای ترکیه برگزارکننده‌ی این رویداد نوین به نام…