مرور برچسب

دکتر علی بزازی

گردشگری سلامت ایران در سال 2023، بررسی فرصت‌ها و تهدیدها

در سال‌های گذشته توجه به گردشگری سلامت در سطح حاکمیتی و بخش خصوصی افزایش یافته است چرا که ایران با وجود تعداد زیاد دانشگاه‎های علوم پزشکی، درمانگاه‎ها، بیمارستان‏ها و پزشکان خبره و موفق قابلیت زیادی در این زمینه دارد و می‏تواند بهتر از…