مرور برچسب

دهکده سلامت،خلا قانونی،قانون،شهرک،آب درمانی

برای ساخت دهکده سلامت خلا قانونی داریم

سینا ابریشمی، عضو هیئت مدیره شرکت طبیعت سبز پارس از چالش‌های ساخت شهرک سلامت می‌گوید دهکده‌ها و شهرک‌های سلامت، رویکردی نوین و جهانی در صنعت سلامت هستند که غالبا بر یک درمان خاص یا یک نوع خدمات ویژه متمرکز هستند. دهکده‌های سلامت ویژه…