مرور برچسب

بیمارستان جم،دکتر بابک حیدری اقدم،رئیس بیمارستان،توریسم درمانی،درآمدزایی

گفتگو با دکتر بابک حیدری اقدم ، رییس بیمارستان جم

دکتر بابک حیدری اقدم ، رییس بیمارستان جم در گفت‌وگو با مدتورپرس از این می‌گوید که چرا بیمارستان‌ها برای درآمدزایی باید روی توریسم درمانی حساب باز کنند دکتر بابک حیدری اقدم یکی از مدیران باتجربه بیمارستانی است. متخصص قلب و فوق تخصص…