مرور برچسب

بوت‌کمپ، هلثیو، دانشگاه علوم پزشکی، HIS

گزارشی از دستاوردها و اهداف اولین دوره بوت‌کمپ کارآفرینی در صنعت سلامت

حدود سه ماه پیش بود که اولین کمپ کارآفرینی هلثیو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران استارت زده شد. بوت‌کمپی که به واسطه آن پنج هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌توانستند با فضای کسب‌و‌کار در حوزه سلامت آشنا شوند و فرصت‌ها و چالش‌های…