مرور برچسب

ایران تراول طب

ترکیه در درمان رقیب ایران نیست (پاسخ به کمپین)

یادداشتی از یعقوب باوی مدیرعامل شرکت ایران تراول طب طبی که در یونان بوده از ایران به یونان رفته است. اگر ایران و ترکیه را باهم مقایسه کنیم، به‌جرات می‌توان گفت که ترکیه در مقابل درمان ایران نمی‌تواند رقیبی برای ایران باشد؛ چون سطح