مرور برچسب

اکسپوی دبی

آژانس‌ها برگ برنده ایران در اکسپوی دبی باشند!

گفت‌وگو با محسن قادری، مدیرعامل ژیوار محسن قادری مدیرعامل شرکت گردشگری ژیوار اعتقاد دارد اگر درست برنامه‌ریزی کنیم گردشگری ایران می‌تواند دوباره جان بگیرد. او به رویدادهای بین‌المللی نگاه مثبتی دارد و تاکید می‌کند اگر رویدادی چون اکسپوی…