بوم گردی؛ مسیر توسعه گردشگری روستایی

بسیاری از روستاهای کشور ما قابلیت فراوانی برای رشد گردشگری دارند. بوم‌گردی را می‌توان بهترین مسیر برای توسعه گردشگری روستایی دانست. توسعه گردشگری روستایی با بوم گردی می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از ساکنان روستاها را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، در صورت توسعه گردشگری روستایی در ایران می‌توان انتظار داشت که شاخه‌های مختلف گردشگری مثل گردشگری سلامت نیز توسعه پیدا کند. با توجه به اینکه اقلیم ایران، چهار فصل است و در بسیاری از روستاهای کشور، جذابیت‌های فراوانی برای جذب گردشگران وجود دارد، می‌توان از این جذابیت‌ها برای درآمدزایی در روستاها بهره برد.

در بوم‌گردی، بافت سنتی روستاها تغییر پیدا نمی کند و گردشگر به منظور آشنایی با فرهنگ مردمان آن روستا و بهره‌مند شدن از مواهب طبیعی آن منطقه، بوم‌گردی را انتخاب می‌کند.

ضرورت‌های توسعه بوم‌گردی در ایران

توسعه بوم گردی به ضرورت‌ها و پیش نیازهای متعددی نیاز دارد. محمد سعیدی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه گردشگری با اشاره به بخشی از این پیش نیازها می‌گوید: بوم گردی وقتی رشد پیدا می کند که روستاهای گردشگر پذیر کشور از حداقل امکانات رفاهی برای اسکان گردشگران برخوردار شود و همچنین فرهنگ جذب گردشگر نیز در روستاهای کشور نهادینه شود.

به گفته سعیدی، بوم‌گردی می‌تواند اقتصاد روستاها را از حالت سنتی خارج کند. مثلا هم اکنون کشاورزی و دامداری، مهم‌ترین منبع درآمد روستاییان است، اما بوم‌گردی می‌تواند درآمدزایی جدیدی را به روستاها اضافه کند.

این فعال حوزه گردشگری یادآور می‌شود: بوم گردی فقط اسکان گردشگر در خانه‌های روستایی نیست، بلکه باید ساکنان روستاها هم آموزش ببینند که چطور امکاناتی مهیا کنند که گردشگران داخلی و خارجی برای سفر به روستاها ترغیب شوند.

توسعه بوم‌گردی با توزیع متوازن امکانات گردشگری

«توزیع متوازن امکانات گردشگری با نگاه به مقوله بوم گردی امکان پذیر است. گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزایش توریست در صنعت گردشگری است، اما باید ظرفیت روستاهای کشور بر مبنای نقشه راهی بوم گردی تعیین و به تصویر کشیده شود.»

اینها بخشی از گفته‌های نور محمد تربتی نژاد، نماینده مردم در مجلس دهم است که اعتقاد دارد: توزیع امکانات عادلانه در صنعت گردشگری با اجرای طرح بوم‌گردی در صنعت گردشگری به سادگی امکان‌پذیر است، زیرا امکانات در این راستا زمانی تخصیص می‌باید که همسو با ظرفیت‌های گردشگری بوم یا مکان گردشگری باشد تا بتوان از امکانات گردشگری در کشور به نحو مطلوب استفاده بهینه کرد.

به گفته تربتی نژاد، خوشبختانه پروژه‌های بوم گردی در صنعت گردشگری شروع شده است و این امر می‌تواند با مدیریت جامع، صنعت گردشگری را به نحو شایانی متحول کند، زیرا بوم‌گردی می بایست برحسب ظرفیت‌های اقتصادی و جاذبه های طبیعی هر منطقه شکل بگیرد. به طور مثال با نگاه به پروژه بوم گردی می‌توان برحسب جاذبه‌های طبیعی در هر شهرستان و روستا امکانات گردشگری را افزایش داد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور می‌شود: باید گردشگری روستایی در مقوله بوم‌گردی در اولویت قرار بگیرد. بنابراین باید هر بوم بر مبنا و تناسب ظرفیت‌هایی که دارد در قالب یک نقشه راه ترسیم شود تا بتوان صنعت گردشگری را به نوعی هدفمند کرد. رشد متوازن امکانات گردشگری با نگاه به مقوله بوم‌گردی امکان پذیر است. درواقع، گردشگری روستایی اهرمی قابل اتکا برای افزیش توریست در صنعت گردشگری هستند، اما باید ظرفیت روستاهای کشور را بر مبنای نقشه راهی اصولی به طریق معیارهای بوم گردی تعیین کرد و به تصویر کشید.

در حالی که بوم‌گردی به عنوان یک شاخه بزرگ و سودآور صنعت گردشگری در جهان شناخته می شود، اما بوم‌گردی چندان نتوانسته است در کشور ما جای خود را باز کند. فرهنگ‌سازی، آموزش و تخصیص اعتبارات قابل توجه می‌تواند هر روستای کشور را به یک قطب گردشگری تبدیل کند.

گزارش: امین جلالوند

نظرات بسته شده است.