عمل‌های جراحی ارزان، مزیت گردشگری سلامت در ایران

نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقش عمل های جراحی ارزان در توسعه گردشگری سلامت گفت: ارزانی عمل‌های جراحی در کشورمان مزیتی برای حضور توریست‌های خارجی در حوزه گردشگری سلامت تلقی می شود. در این راستا، توقف عملکرد مراکز غیرمجاز در حیطه امور درمانی و زیبایی برای پاسداری از سلامت شهروندان الزامی است.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، دکتر اصغر سلیمی درباره وضعیت حضور  بیماران خارجی در حوزه درمان در کشور، گفت: سرمایه گذاری برای ورود بیماران خارجی در حوزه درمان، دروازه اقتصادی مثبت را به روی ما باز می‌کند بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در  جذب بیماران  خارجی  در قالب توریست بسیار می تواند رونق مناسبی را نصیب حوزه سلامت کشور بکند.

 نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت یادآور شد: امور درمانی  در مراکز غیر تخصصی از  جمله آرایشگاه‌ها متوقف شود و فعالیت در این حیطه تنها با مجوز وزارت بهداشت و درمان  امکان پذیر است، زیرا  امور درمانی و زیبا شناسی  تنها باید زیر نظر متخصصان و پزشکان کاردان  عملیاتی شود واین در حالی است که سلامت بیماران از  هرمسئله ای  بالاتر است.

سلیمی افزود: ارزانی هزینه‌های جراحی زیبایی در کشور می‌تواند موجب شود، بسیاری از توریست ها  برای درمان از سرتاسر جهان  به کشورمان دعوت شوند تا بتوان اقتصاد حوزه پزشکی و درمانی را نیز تقویت کرد و این در حالی است که در کشور نیز نباید جراحی در مراکز غیر استاندارد  زیر نظر  وزارت بهداشت و درمان  عملیاتی  شود .

نظرات بسته شده است.