استفاده غیرقانونی از راهنمایان بدون مجوز در صنعت گردشگری

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به استفاده غیرقانونی از راهنمایان بدون مجوز در صنعت گردشگری گفت: استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی و تخلف صنفی دفاتر خدمات مسافرتی است.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، شهرام علیمحمدی با حضور در جلسه آموزشی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در سالن همایش‌های باغ موزه قصر برگزار شد، گفت: به کار گیری افراد فاقد کارت راهنمای گردشگری در اجرای تور‌های گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی قانون شکنی و تخلف صنفی محسوب می‌شود.

معاون گردشگری استان تهران با اعلام اینکه نظارت بر مبادی حرکت تور‌های زمینی همچون میدان آرژانتین با همکاری انجمن صنفی راهنمایان افزایش خواهد یافت، افزود: به عنوان دستگاه حاکمیتی اجازه نمی‌دهیم خط قرمز‌های در حفظ امنیت، سلامت و ارزش‌های فرهنگی و دینی مسافران با حضور راهنمای غیر کارت مورد تعدی و تهدید قرار گیرد.

معاون گردشگری استان تهران گفت: بیشترین شکایات از عملکرد راهنمایان متوجه افرادی است که به صورت غیر قانونی در قالب راهنمای گردشگری به کار گرفته شده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان تهران به اندازه نیاز راهنمای کارت دار حضور دارد و از دفاتر خدمات مسافرتی توجیهی برای استفاده از افراد غیرقانونی به عنوان راهنما در کمیسیون رسیدگی به شکایان معاونت گردشگری پذیرفته نمی‌شود.

نظرات بسته شده است.