بیانیه پایانی دومین کنفرانس گردشگری سلامت اکو

کشورهای اکو توسعه استارتاپ‌های گردشگری سلامت را تسهیل کنند

اختتامیه نمایشگاه – کنفرانس اکو در روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار شد. در این مراسم بیانیه پایانی کنفرانس اکو صادر و قرائت گردید که به شرح ذیل است:

ما هیئت‌های شرکت‌کننده از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو که در تاریخ ۲۰- ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ در اردبیل، جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید؛

◄ با تاکید بر اهمیت بند ۲ (e) و ۲ (n) عهدنامه ازمیر و ملحقات مربوطه چشم انداز ۲۰۲۵ اکو برای توسعه منطقه اکو بعنوان یک مقصد گردشگری؛

◄ با یادآوری بیانیه اولین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت برگزار شده در آگوست ۲۰۱۴ در شهر رامسر

◄ با یادآوری مصوبه بیست و نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای (RPC) برای برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه؛

◄ با تقدیر از اهمیت صنعت گردشگری برای فهم نزدیکتر فی‌مابین مردم، بهبود کیفیت زندگی، صلح و شکوفایی در منطقه و برای رشد اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای عضو اکو؛

◄ با توجه به پتانسیل‌های گسترده در منطقه اکو در زمینه گردشگری، بخصوص گردشگری سلامت و قابلیت آن برای افزایش سهم منطقه در گردشگری جهانی؛

◄ با آگاهی کامل از اینکه گردشگری سلامت/پزشکی زمینه‌ای بی‌همتا است که کشورهای عضو دارای استعداد فراوانی در این زمینه هستند و می‌توانند با استفاده از این استعدادها تعاملات درون سازمانی اکو را گسترش دهند.

◄ با تقدیر از ارزش گردشگری با کیفیت و با امعان‌نظر به اهمیت بهبود تاثیرگذاری و رقابت‌پذیری خدمات گردشگری در منطقه اکو؛

◄ با درنظر گرفتن هدف سازمان همکاری‌های اقتصادی برای گسترش توسعه اقتصادی پایدار از طریق همکاری کشورهای عضو در زمینه گردشگری در میان کلیه زمینه‌ها، برای بدست‌آوردن رفاه و بهروزی مردم منطقه؛

◄ با توجه به ضرورت گسترش دانش و تخصص فی‌مابین متخصصان و دست اندرکاران گردشگری سلامت در کشورهای عضو اکو برای بهبود ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری سلامت در منطقه؛

◄با تاکید بر ماهیت تجاری گردشگری سلامت بعنوان یک زمینه نویدبخش فعالیت اقتصادی؛

◄ با آگاهی از پتانسیل اشتغال‌زایی گردشگری سلامت و نقش آن در توسعه پایدار جوامع؛

◄ با حمایت و تشکر از مشارکت دبیرخانه اکو و اتاق بازرگانی و صنعت اکو ( ECO CCI) در توسعه بازار گردشگری سلامت اکو و همچنین گسترش ابتکارات عمل گردشگری سلامت فی‌مابین کشورهای عضو اکو؛

◄ در بیانیه پایانی کنفرانس اکو با تاکید بر نقش مهم بخش خصوصی در صنعت گردشگری و نیاز به تشویق این بخش برای ایفای نقش فعال‌تر در توسعه گردشگری سلامت و سرمایه‌گذاری در خدمات گردشگری سلامت؛

◄ همچنین با تاکید بر فوریت سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از توسعه صنعت گردشگری سلامت توسط بخش‌های خصوصی و دولتی؛

◄ با تشویق مشارکت بخش‌های دولتی ـ خصوصی در بازاریابی گردشگری سلامت و همکاری با سازمان‌های گردشگری در منطقه اکو و فراتر از آن؛

۱ – از کشورهای عضو اکو می‌خواهیم همکاری منطقه‌ای در زمینه گردشگری سلامت را از طریق توسعه مکانیسم‌های لازم از جمله ایجاد خوشه‌های مراکز تندرستی و اسپاها مورد تاکید قراردهند.

۲ – بر نیاز به توجه به هتل‌ها به عنوان پلی برای خدمات مراقبتی یا h2h یک رویکرد جدید در زمنیه مراقبت‌های سلامتی تاکید می‌نماید.

۳ – کشورهای عضو را برای  توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی موفق و بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر در زمینه توسعه خوشه‌های گردشگری تندرستی دعوت  می‌نماییم.

۴ – کشورهای عضو را برای حمایت از همکاری‌های منطقه‌ای گردشگری سلامت از طریق همیاری در سرمایه‌گذاری در اسپاها و مقاصد گردشگری تندرستی تشویق می‌نماید.

۵ – بر نیاز بر اعتبار بخشی و کیفیت خدمات بین‌المللی در گردشگری سلامت که با توجه به تبادل نظر صورت گرفته طی کارگاه فعالان گردشگری درمانی و پزشکی (WFMTA)تأکید می نماییم.

۶ – از نیاز به بازاریابی و برند سازی گردشگری سلامت در  گسترش این صنعت حمایت می‌نماید.

۷– ایجاد و اتخاذ یک برند مراقبت سلامتی در منطقه اکو را در نظر می‌گیرد.

۸ – با توجه به اثرات عمیق اپلیکیشن‌های تلفن همراه هوشمند در کسب و کار گردشگری سلامت به عنوان حقیقتی در دنیای امروز ، بر اهمیت اینگونه فعالیت‌ها در مشارکت در روند منطقه‌ای گردشکری سلامت تاکید می‌نماید.

۹ – بر نیاز به ایجاد یک برنامه استراتژیک بازاریابی و راهبری در زمینه مقاصد گردشگری و ارائه‌کنندگان خدمات تاکید و از کشورهای عضو دعوت می‌نماید تا برای مشارکت در این روند از طریق هماهنگی و هم‌فکری با دبیرخانه اکو فعالیت نمایند.

۱۰– با در نظر گرفتن نتایج کارگاه فعالان گردشگری سلامت (WFMTA) خواستار اتخاذ ابتکارات عمل در زمینه بازاریابی و برند سازی مشترک فی‌مابین کشورهای عضو هستیم.

۱۱– از کشورهای عضو می‌خواهیم تا اهمیت لازم را برای توسعه استارتاپ‌ها و تسهیل‌گران گردشگری سلامت و همچنین کاربرد فناوری اطلاعات در این زمینه قائل شده و راهکارهای ملی و منطقه‌ای را در این زمینه با پرکردن خلاهای موجود در زنجیره ارزش گردشگری پزشکی و حل مشکل فعالیت دلالان غیرقانونی بکار گیرند.

۱۲ – با عنایت به تجربه موفق برگزاری «اولین و دومین نمایشگاه گردشگری سلامت اکو»، برگزاری اینگونه فعالیت‌های تشویقی در زمینه گردشگری سلامت در کنار نشست‌های مربوط به اکو و گردشگری سلامت را تشویق می‌نماییم.

۱۳-  از مقامات و وزرای گردشگری و بهداشت کشورهای عضو می‌خواهیم تدابیر لازم را برای کمک به توسعه تعاملات بین‌فرهنگی و گردشگری سلامتی از طریق مشارکت نمایندگان این بخش در سیاست‌گذاری‌ها اتخاذ نمایند.

۱۴– دولت‌های عضو را برای نیل به یک فهم واحد از حقایق سیاست‌گذاری مراقبت‌های بهداشتی برای توسعه تعاملات بین‌فرهنگی و گردشگری سلامت منطقه‌ای تشویق می‌نماییم.

۱۵ – از کشورهای عضو منطقه اکو دعوت می‌نماید تا از ظرفیت‌های گردشگری سلامت به عنوان ابزاری برای گسترش دیپلماسی بهره‌برداری نمایند.

۱۶- همچنین از کشورهای عضو اکو دعوت می‌نماید مرور جامعی از قوانین و مقررات بین‌المللی و کشورهای عضو اکو برای بهبود و تنقیح این قوانین و مقررات در راستای توسعه گردشگری سلامت فی‌مابین کشورهای عضو به‌عمل آورند.

۱۷- با در نظرگرفتن نتایج حاصله طی کارگاه فعالان گردشگری پزشکی (WFMTA) کشورهای عضو را برای برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری پایدار از تئوری تا عمل تشویق می‌نماید.

۱۸- بر نیاز به عملی نمودن نتایج نشست آژانس‌ها و سازمان‌های غیردولتی گردشگری سلامت تاکید می‌نماید.

۱۹- اجرائی شدن توصیه‌های نشست و کارگاه استارتاپ‌های گردشگری سلامت را تشویق می‌نماید.

۲۰- قویا پیگیری مذاکرات صورت گرفته طی نشست‌های B2B را توصیه می‌نماید.

۲۱- بر این حقیقت که گردشگری برای گسترش دوستی فی‌مابین کشورهای عضو مفید می‌باشد تصریح ­­ مجدد می‌نماید.

۲۲– در بیانیه پایانی کنفرانس اکو با علاقه‌مندی از ایده گسترش درمان‌های طبیعی در تمامی اشکال آن در سراسر منطقه اکو استقبال می‌نماید.

۲۳- با علاقه وافر پیشنهاد گسترش همکاری‌های فنی و مهندسی فی‌مابین کشورهای عضو، در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری با ایجاد کنسرسیوم‌ها و زنجیره‌های مراکز گردشگری سلامت فی‌مابین کشورهای عضو اکو را ارائه می‌نماید.

۲۴- علاقه خود را برای گسترش زمینه‌های دارای استعداد سرمایه‌گذاری در گردشگری و توزیع اطلاعات در زمینه پروژه‌های آماده جذب سرمایه گذاری ابراز می‌دارد.

۲۵- علاقه‌مندانه پیشنهاد برگزاری نشست‌های آتی مرتبط با گردشگری سلامت در کشورهای مصرف‌کننده خدمات گردشگری سلامت را مورد توجه قرار می‌دهد.

۲۶ – مراتب تشکر صمیمانه و قدردانی خود را به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران بخصوص مردم استانداری اردبیل و شهر اردبیل؛ همچنین وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ اتاق بازرگانی اردبیل؛ و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سبب میهمان‌نوازی گرم و صمیمانه و ترتیبات عالی بعمل آمده برای برگزاری موفق و حصول به نتیجه دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو در شهر اردبیل ابراز می‌داریم.

۲۷- از کشورهای عضو به سبب شرکت فعال و کمک به موفقیت این کنفرانس تقدیر و تشکر می‌نماییم.

۲۸- و در بیانیه پایانی کنفرانس اکو همچنین از اتاق بازرگانی و صنعت اکو دبیرخانه سازمان اکو برای تلاش‌های مثال‌زدنی جهت موفیقت این کنفرانس و نمایشگاه قدردانی می‌نماییم.

۲۹- از کشورهای عضو اکو می‌خواهیم اجرای این بیانیه پایانی اکو را پیگیری و گزارش اقدامات خود را به اجلاس‌های وزرای گردشگری و بهداشت اکو ارائه نمایند.

بیانیه پایانی کنفرانس اکو، اردبیل، ۱۹ ژوئن  ۲۰۱۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.