گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه – کنفرانس اکو

گزارش تصویری از اولین روز افتتاحیه نمایشگاه – کنفرانس اکو

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”7444″ image=”7444″]
[image link=”7445″ image=”7445″]
[image link=”7446″ image=”7446″]
[image link=”7447″ image=”7447″]
[image link=”7448″ image=”7448″]
[image link=”7449″ image=”7449″]
[image link=”7450″ image=”7450″]
[image link=”7451″ image=”7451″]
[image link=”7452″ image=”7452″]
[image link=”7453″ image=”7453″]
[image link=”7454″ image=”7454″]
[image link=”7455″ image=”7455″]

[/images]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.