گزارش تصویری نمایشگاه – کنفرانس اکو

دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو  از روز ۲۸ تا ۳۰ خرداد در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برگزار شد. این رویداد مهم‌ترین دیدار برای مدیران ارشد و متخصصین حرفه‌ای کشورهای اکو و خاورمیانه در زمینه گردشگری سلامت بود.

[images cols=”four” lightbox=”true”]
[image link=”7781″ image=”7781″]
[image link=”7782″ image=”7782″]
[image link=”7780″ image=”7780″]
[image link=”7784″ image=”7784″]
[image link=”7809″ image=”7809″]
[image link=”7790″ image=”7790″]
[image link=”7789″ image=”7789″]
[image link=”7786″ image=”7786″]
[image link=”7785″ image=”7785″]
[image link=”7791″ image=”7791″]
[image link=”7798″ image=”7798″]
[image link=”7797″ image=”7797″]
[image link=”7783″ image=”7783″]
[image link=”7806″ image=”7806″]
[image link=”7799″ image=”7799″]
[image link=”7810″ image=”7810″]
[image link=”7805″ image=”7805″]
[image link=”7796″ image=”7796″]
[image link=”7787″ image=”7787″]
[image link=”7788″ image=”7788″]
[image link=”7792″ image=”7792″]
[image link=”7793″ image=”7793″]
[image link=”7814″ image=”7814″]
[image link=”7794″ image=”7794″]
[image link=”7795″ image=”7795″]
[image link=”7804″ image=”7804″]
[image link=”7802″ image=”7802″]
[image link=”7801″ image=”7801″]
[image link=”7816″ image=”7816″]
[image link=”7815″ image=”7815″]
[image link=”7808″ image=”7808″]
[image link=”7813″ image=”7813″]
[image link=”7811″ image=”7811″]
[image link=”7817″ image=”7817″]
[image link=”7800″ image=”7800″]
[image link=”7812″ image=”7812″]
[image link=”7803″ image=”7803″]
[image link=”7818″ image=”7818″]
[/images]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.