توسعه گردشگری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با حضور مسئولان اداره همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی وزارت بهداشت و همچنین معاونان درمان و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بحث توسعه گردشگری سلامت در دانشگاه شهید بهشتی و همکاری‌های بین بخشی با هدف ارتقای رضایتمندی بیماران خارجی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، در این نشست که با حضور دکتر نائلی رئیس اداره همکاری‌های اقتصادی بین المللی وزارت بهداشت، دکتر جنتی مدیر نظارت و اعتباربخشی، دکتر شهیم رئیس اداره امور بیمارستان‌ها و امور گردشگری درمان، دکتر سیدهادی میرهاشمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر شهرامی معاون توسعه منابع دانشگاه و برخی از کارشناسان در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، توسعه گردشگری سلامت و راه‌های جذب بیماران کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا دکتر شهیم، رئیس اداره امور بیمارستان‌ها به گزارشی از وضعیت و جایگاه فعلی بیمارستان‌های تحت پوشش و میزان و نحوه ارائه خدمات سلامت به گردشگران پرداخت و سپس دکتر میرهاشمی معاون درمان دانشگاه با اشاره به حجم بیماران داخلی، همکاری‌های بین بخشی در میان حوزه‌های دانشگاه را عامل مهمی در تحکیم و رضایتمندی بیماران خارجی عنوان کرد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی بخش IPD و جذب و ماندگاری بیماران خارجی نیازمند سیاستگذاری صحیح بیمارستان‌ها است تا بتوانند از این مقوله در افزایش درآمد و بهبود کیفیت خود گام بردارند.

در ادامه دکتر نائلی از وضعیت جهانی و کشوری گردشگری سلامت، اهمیت موضوع و پیش نیازها و نکات کلیدی در راه اندازی بخش‌های IPD مطالبی را بیان کرد.

شهرامی، معاون توسعه دانشگاه نیز با بیان نکاتی درخصوص تنگناها و شرایط لازم در گسترش بخش‌های IPD، بر جذب بیماران غیراورژانسی از کشورهای همسایه تاکید کرد.

در خاتمه مقرر شد با بررسی شرایط موجود توسط معاونت درمان، راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در شورای مدیران دانشگاه مطرح و پس از هماهنگی‌های لازم اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.

نظرات بسته شده است.