خدمات ارزان و باکیفیت، راه تسلط بر گردشگری سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه توسعه گردشگری سلامت با قیمت کنونی دلار امکان پذیر است،گفت: هند با کاهش نرخ خدمات گردشگری سلامت ، وارد رقابت با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، دکتر احمد حمزه درباره وضعیت گردشگری سلامت درکشور، گفت: گردشگری سلامت در کشور می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار درآمد زا باشد. بنابراین با شرایط کنونی قیمت دلار نیز می‌توان اقتصاد گردشگری سلامت را هدفمند کرد.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، فاریاب در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت یادآور شد: یکی از شرایط اصولی برای رونق گردشگری سلامت را می‌توان در کاهش قیمت خدمات گردشگری سلامت جستجو کرد تا بتوان توریست‌ها را ترغیب به سفر به ایران کرد.

توسعه اقتصادی با اهتمام به گردشگری سلامت

حمزه افزود: توسعه اقتصادی با اهتمام به گردشگری سلامت به سادگی امکان پذیر است، زیرا زمانی که فرد به عنوان بیمار به کشور برای درمان مراجعه کند، بدیهی است که پس از مدوا در بازدید بعدی به عنوان توریست، ایران را با توجه به جاذبه‌های گردشگری  منحصر به فردی که دارد به عنوان مقصد گردشگری بر می‌گزیند.

 وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری بهینه در حوزه گردشگری سلامت، راهبردی قابل اتکا برای  ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و ارزآوری در این حوزه بسیار کاربردی تلقی می‌شود. بنابراین الزامی است که توجه ویژه به این حوزه بسیار مولد توسط دولت در دستور کار قرار بگیرد.

حمزه  افزود:  برای  تسلط کافی بر بازار گردشگری  سلامت  می‌بایست هزینه‌های خدمات  در این حوزه بسیار مولد کاهش یابد تا بتوان از رقبا در این حوزه پیشی گرفت و این در  حالی است که کشور  هندوستان توانسته  است با کاهش هزینه‌ها در این  حوزه از  ایران  پیشی بگیرد.

نظرات بسته شده است.