توسعه گردشگری سلامت، نیازمند شرکت‌های تخصصی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش شرکت های تخصصی در گردشگری سلامت گفت: توسعه گردشگری سلامت نیازمند ایجاد شرکت‌های خاص و تخصصی است تا بتوان به طریق اصولی بیمار را از فرودگاه تا بستری در بیمارستان و در نهایت مرخص شدن از بیمارستان تحت حمایت قرار داد.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، دکتر جمالی سوسفی درباره توسعه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه گردشگری سلامت در کشور نیازمند ترسیم شرکت های تخصصی خاص است تا بتوان گردشگر را به نحو مطلوب در امور درمانی و پزشکی یاری داد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت یادآور شد: ساماندهی گردشگری سلامت زمانی امکان پذیر است که از مبدا ورود گردشگر تا پیگیری امور درمانی بر محور شرکت‌های تخصصی گردشگری استوار شود.

دلالی، تضمینی برای توسعه گردشگری سلامت نیست

جمالی سوسفی افزود: واسطه‌گری و دلالی تضمین مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت نیست و اگر بخواهیم گردشگری سلامت را به نحو کارشناسی شده عملیاتی کنیم می‌بایست، تمام امور تحت حمایت یک شرکت تخصصی قرار بگیرد تا پذیرش بیمار تا مرخصی از بیمارستان  روند اصولی داشته باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت می‌بایست مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت یا نهادهای ذیربط کسب کرده باشند تا سکان گردشگری سلامت را بدست بگیرند تا از دلالی در این عرصه جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار درمجلس افزود: شرکت‌های تخصص گردشگری سلامت می‌تواند بطور کلی نیازمندی‌های بیمار را در حوزه درمان را با ارتباطاتی تخصصی که با بیمارستان‌ها دارند به نحو مطلوب  برقرار کنند. بنابراین برای رونق گردشگری سلامت، نگاه به این حوزه می‌بایست تخصصی باشد.

 ضرورت وجود بیمارستان‌های مجهز و توسعه منابع انسانی

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بیمارستان‌های مجهز، توسعه منابع انسانی تخصصی پزشکی در حوزه درمان و ایجاد برنامه‌ریزی از هدایت بیمار از فرودگاه تا بیمارستان اهرمی‌های  است که می تواند گردشگری سلامت را هدفمند کند.

نظرات بسته شده است.