توسعه اقتصادی پایدار با حمایت از طرح‌های گردشگری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی پایدار بر حمایت از طرح‌های گردشگری با هدف ایجاد و توسعه اقتصاد پایدار شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، رضا رجب زاده اظهار کرد: از ایجاد و توسعه طرح‌های گردشگری شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای کوچک حمایت می‌کنیم، چرا که تحقق این هدف توسعه صنعت توریسم، رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار شهری را موجب خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی پایدار افزود: به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی درآمدهای نفتی به تنهایی پاسخگوی هزینه های کشور نیست، بنابراین توسعه صنعت گردشگری و توریسم یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور است که با توجه به وجود ظرفیت های گردشگری فراوان در خراسان شمالی، این استان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به ارائه طرح جامع گردشگری حصارگرمخان در این نشست، تاکید کرد: طرح‌ها باید قوی و جامع باشد تا مورد استقبال گردشگران قرار گیرد و تاکید دارم برای اجرای این طرح گردشگری، بخش خصوصی وارد میدان شود.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی، با اشاره به تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی پایدار گفت: برای توسعه صنعت گردشگدی استان نگاه مساعدتی و حمایتی داشته باشید و ضمن رعایت ضوابط و مقررات، بر تفسیر قوانین به نفع مردم و سرمایه گذار تاکید دارم.

وی در ادامه مطرح کرد: طرح، اجرا و نگهداشت پروژه، سه عامل مهم و اساسی برای موفقیت آن است که بی‌توجهی به هر یک از این موضوعات سبب شکست طرح خواهد شد.

نظرات بسته شده است.