رونق گردشگری سلامت در بیمارستان شهید مطهری

با اقدامات به عمل آمده توسط رییس بیمارستان شهید مطهری و به همت پرسنل این مجموعه پزشکی بعد از کسب رتبه برتر در جمع بیمارستان‌های استان اصفهان و دریافت ایزو ۲۰۰۱و ۲۰۰۹ ، مجوز IPD بیمارستان یا همان بخش بیماران بین‌الملل بیمارستان شهید مطهری توسط دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، از طریق این مجوز بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن از این پس می‌تواند به صورت بین المللی از بیماران خارجی پذیرایی نماید. بحث توریست درمانی و جذب بیماران خارجی در بیمارستان شهید مطهری با پیگیری دکتر آجدانی انجام گرفت که  با این مجوز مذکور از دیگر کشورها می‌توان پذیرش بیماران را انجام داد.

دکتر هاشم زاده، رئیس گردشگری سلامت وزارت بهداشت نیز از این بخش بین الملل بیمارستان بازدید کرد.

در این بازدید، نمایندگانی از کشورهای عمان، کویت، عراق و سوریه از واحد بیماران بین الملل این بیمارستان بازدید کردند و مقدمات همکاری جهت ارجاع بیماران را هماهنگ کردند.

نظرات بسته شده است.