ضرورت ترویج پزشکی آب درمانی در اردبیل

استاندار اردبیل با اشاره به نقش آب درمانی در اردبیل در توسعه صنعت گردشگری سلامت معتقد است که در زمینه توریسم سلامت در استان در سالیان اخیر اقدام مطلوبی نشده و فرصت های خوب سرمایه گذاری و جذب گردشگران بویژه از نوع خارجی آن تقریبا از دست رفته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اکبر بهنامجو تاکید کرد که با توجه به استعدادهای خدادادی منطقه در زمینه آب های معدنی، در کنار استفاده گردشگری، بهره گیری پزشکی نیز از این آب ها باید صورت گرفته و این مهم در اولویت برنامه های استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده پزشکی و درمانی از آب های گرم استان در اولویت برنامه های توسعه ای است، افزود: در این مورد گروهی از پزشکان اردبیلی برای گذراندن دوره های تخصصی پزشکی آب درمانی به کشورهای صاحب نام اعزام شده و یک دوره آموزشی کامل نیز با همکاری دانشگاه های ترکیه در اردبیل برگزار خواهد شد.

استاندار اردبیل بیان کرد: شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استان اردبیل تشابه بیشتری با کشورهای همسایه دارد و با همکاری همدیگر می توانند در زمینه آب درمانی پزشکی فعالیت کنند .

بهنام جو گفت: برای تحقق این امر با همکاری دانشگاه استانبول هیاتی از اردبیل برای بازدید از مکان ها و مجتمع های آموزشی پزشکی آب درمانی ترکیه به استانبول اعزام می شود.

نظرات بسته شده است.