Browsing category

گردشگری پزشکی و مدیکال توریسم

آخرین اخبار گردشگری پزشکی و مدیکال توریسم در جهان را از طریق این صفحه دنبال کنید.

گردشگری پزشکی و مدیکال توریسم را می توان فرایند سفر به خارج از کشور محل اقامت به منظور دریافت مراقبت های پزشکی تعریف کرد.

رشد محبوبیت گردشگری پزشکی توجه سیاست گذاران، محققان و رسانه ها را به خود جلب کرده است.

در اصل این اصطلاح به سفر بیماران کشورهای کمتر توسعه یافته به ملت های توسعه یافته در پی درمان هایی که در میهن شان در دسترس نیست اشاره داشت.

چیزی که واقعا کلمه گردشگری را در مفهوم گردشگری پزشکی قرار می دهد این است که مردم اغلب پس از رویه پزشکی در کشور خارجی می مانند.

مسافران در نتیجه می توانند استفاده از بازدید خود را با گشت و گذار، گرفتن سفرهای روز و یا شرکت در هر فعالیت های گردشگری سنتی دیگر.

هزینه

 • گردشگری پزشکی نشان دهنده پدیده ای در سراسر جهان و چند میلیارد دلاری است که انتظار می رود در دهه آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.
 • برای فرد علاقه مند به خدمات بهداشتی، هزینه عامل کلیدی درگیر در تصمیم گیری برای دریافت مراقبت های پزشکی در خارج از کشور است.
 • به عنوان هزینه های بهداشت و درمان در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان بیش از حد در حال افزایش است.
 • بسیاری از کارفرمایان و شرکت های بیمه شروع به مشاهده گردشگری پزشکی به عنوان یک راه برای کاهش آنها. کشورهای بیشتر و بیشتر در سراسر جهان شروع به دیدن مزایای مالی از این بازار در حال ظهور، بنابراین آنها ارائه خدمات پزشکی حق بیمه با قیمت های قابل توجهی پایین تر است.
 • دلیل اولیه اینکه کلینیک ها و بیمارستان ها در کشورهای در حال توسعه قادر به پایین آوردن قیمت های خود هستند، ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور دارد.
 • همبستگی مستقیم با سرانه تولید ناخالص داخلی کشور مشاهده می شود که نیابتی برای سطوح درآمدی است.

به عنوان یک نتیجه، قیمت عمل جراحی از 30٪ به 70٪ پایین تر در کشورهایی که در حال ترویج گردشگری پزشکی در مقایسه با ایالات متحده است.

کیفیت

 • دو جزء عمده کیفیت خدمات در بخش مراقبت های بهداشتی – کیفیت فنی یا مکانیکی و کیفیت قابل سرویس دهی یا عملکردی وجود دارد. تجهیزات فنی در هسته اصلی الگوریتم تشخیصی بیماران قرار دارد، در حالی که کیفیت عملکردی توسط سرویس ارائه شده در مراکز بهداشت و درمان (مانند خدمات کارکنان، پرستاران و از همه مهمتر پزشکان نسبت به بیمار و دستیاران آنها) اندازه گیری می شود. کیفیت خدمات در صنعت گردشگری پزشکی بخش حیاتی در جذب مشتریان است.
 • یکی از موانع اساسی در پذیرش گردشگری پزشکی، درک کیفیت ناکافی است. کلید غلبه بر آن است با استفاده از استراتژی های بازاریابی کافی و ارزیابی کیفیت از طریق اعتبار بخشی از یک موسسه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. چنین اعتباربخشی برای تقویت اعتماد به کیفیت بهداشت و درمان محوری است.
 • این اعتماد به نفس حتی در صورتی می تواند قوی تر باشد که اعتباربخشی به دنبال وابستگی به بیمارستان های معتبر یا سیستم های مراقبت های بهداشتی در کشورهای صنعتی باشد. هنگامی که ارائه دهندگان خدمات درمانی معتبر هستند و تبدیل به بخشی از شبکه های ارجاع بین المللی، آنها را می توان به طور مناسب برای خطرات امتیاز.

انواع درمان

دسته بندی درمان های مختلف و در دسترس بودن آنها نیز نشان دهنده یک عامل مهم در تصمیم گیری برای درگیر شدن در گردشگری پزشکی است. شایع ترین انواع روش هایی که بیماران در طول سفرهای گردشگری پزشکی دنبال می کنند به شرح ذیل است:

 • جراحی زیبایی
 •  دندان پزشکی
 • پیوند عضو
 • جراحی قلب
 • جراحی ارتوپدی

با این حال، طیف گسترده ای از خدمات را می توان از طریق گردشگری پزشکی به دست آورد، از درمان های ضروری مختلف گرفته تا انواع مختلف درمان های سنتی و جایگزین.

گردشگری تولید مثل و برون سپاری تولید مثل در حال رشد در محبوبیت، که عمل سفر به خارج از کشور برای درگیر شدن در بارداری قائم مقام، لقاح آزمایشگاهی و دیگر روش های فن آوری تولید مثل کمک است.

علاوه بر هزینه، دیگر عامل عمده مسئول افزایش گردشگری پزشکی دسترسی است. فقدان آن چه به دلیل در دسترس نبودن فناوری و چه ممنوعیت در کشور خانگی، متعاقباً می تواند منجر به گردشگری پزشکی شود. نمونه های رایج انتقال سیتوپلاسمی یا سلول های بنیادی درمانی هستند.